هشدار های پیشگیرانه در هنگام خرید گوشی همراه ( موبایل)

 

۱٫از خرید و فروش هرگونه گوشی بدون کارتن خودداری نمایید.

۲٫در زمان خرید گوشی ، شماره سریال گوشی را با کارتن مربوطه مطابقت نمایید.

۳٫بر روی گوشی و سیم کارت خود رمزگزاری نموده تا در محیط های جمعی و عمومی مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

۴٫از قرار دادن فایل های خانوادگی و شخصی بر روی گوشی خود خودداری نمایید تا در زمان مفقودیت و یا سرقت مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

۵٫از روشن گذاشتن بلوتوث گوشی خود در اماکن عمومی خودداری نمایید.

۶٫از قرار دادن گوشی خود در اختیار افراد ناشناس برای تماس و … خودداری نمایید.

۷٫در زمانی که گوشی نیاز به تعمیر داشتهحافظه داخلی آن را پاک کرده و به تعمیرگاههای دارای پروانه و معتبر تحویل دهید.

۸٫در صورت مفقودیت و یا سرقت سیم کارت خود به سرعت نسبت به مسدود نمودن سیم کارت خود اقدام تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری گردد.

۹٫در صورت مفقودیت و یا سرقت گوشی خود بلافاصله از طریق مراجع انتظامی و قضایی اقدام نمایید.

۱۰٫نسبت به امحای پیامک های ارسالی از بانکها که در خصوص موجودی ، شماره حساب و رمز کارت عابر بانک و … بوده ، اقدام نمایید.

۱۱٫در ساعات و مکان های خل وت بویژه اواخر شب از دست گرفتن گوشی همراه گران قیمت و یا صحبت کردن با آن خودداری تا مورد طعمه سارقین قرار نگیرید.

۱۲٫در زمان تردد در معابر و صحبت کردن با گوشی مواظب اطراف خود به ویژه موتور سواران باشید.

با مهبان بهروش نصر ، آرامش را در سایه امنیت تجربه کنید.