هدف از تشکیل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

 • مهبان بهروش نصر

                      مهبان بهروش نصر

  آیا می‌دانید هدف از تشکیل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظر پلیس پیشگیری ناجا (مرکز انتظام) چه می‌باشد؟

 

ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

“پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می‌شود، از طریق نیروی انتظامی به متقاضیان تشکیل موسسه نسبت به ثبت آن و اعطای مجوز فعالیت و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی به موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مذکور باحفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آئین‌نامه اجرایی بنماید”

 

 • اهداف راه ‌اندازی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

ساماندهی و قانونمند نمودن امورنگهبان و خدمات انتظامی در حال اجرا توسط افراد متفرقه و بعضاً فاقد صلاحیت

ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرا ئم و ارا ئه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم

ارتقاء ضریب امنیت محلات و اماکن تجاری با جلب مشارکت مردمی و نظارت نیروی انتظامی

پیشگیری از وقوع جرم و هرگونه تعرض به اماکن و اموال مردم در نقاطی که فاقد مامور انتظامی بوده و یا حضور مامورین کمتر است.

ایجاد جو روانی مثبت و احساس هر چه بیشتر امنیت برای مردم و کاهش احساس ناامنی

ایجاد نظم و امنیت در لایه‌های درونی جامعه با بکارگیری نیروی مردمی آموزش دیده و تعیین صلاحیت شده اطمینان خاطر مردم از نیروهای بکارگرفته‌شده ونظارت ناجا بر انتخاب آنها

تصویب امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی / افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و مراقبتی انتظامی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در بخشی از امورات اجرایی خدمات انتظامی

 • آیا می‌دانید براساس قانون موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی چه اختیاراتی دارند؟

موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نظر پلیس پیشگیری به ۳ رتبه تقسیم‌بندی شده‌اند و برابر رتبه‌بندی حدود اختیارات آنان را قانون مشخص و ابلاغ نموده است و تابع ضوابط ناجا می‌باشند

 • رتبه سوم

حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه بندی حفاظتی از قبیل محلات، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیر، در بانک‌های خصوصی، موسسات مالی واعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی، زمین‌ها و تاسیسات کشاورزی، سیلوها، انبارهای کالاو پروژهای عمرانی

 • رتبه دوم

علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم،

حفاظت از شعب غیرمادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادر مربوط به شعب غیرمادر بانکها (دولتی و غیردولتی) و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار

 • رتبه یکم

علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران طراحی و مشاورده در زمینه طرحهای حفاظتی، تولید، واردات و صادرات اقلام و تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط به موضوع این آیین نامه

تبصره: موسسات مجاز به راه‌اندازی محافظین شخصی (بادی گارد) و یا دخالت در امور تحقیق و هر زمینه‌ای (کارآگاه خصوصی و غیره…) نمی‌باشند.

ماده ۱۴) موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نظر مرکز ناجا در قبال قراردادهای منعقده در حوزه تعیین شده در قرارداد مسئولیت دارند و براساس قوانین و مقررات جاری کشور پاسخگوی خسارات وارده ناشی از قصور تخلفات کارکنان و عوامل موسسه در برابر کارفرما می‌باشند.

ماده ۱۶) موسسات حق دخالت و پیگیری امور امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی و قضایی و فعالیتهای خارج از مفاد این آیین نامه (ماده ۱۲۲) را ندارند و هرگاه در حین انجام وظیفه به این امور برخورد نمایند،موظفند مراتب را بدون فوت وقت به ناجا گزارش نمایند.

 • آیا می‌دانید براساس قانون وظایف کلانتری‌ها و پاسگاه‌های ناجا در قبال موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی چگونه است؟

۱- تهیه و ابلاغ کدشناسایی نگهبان‌ها برای ارتباط با مراکز پلیس

۲- نظارت بر وضعیت و عملکرد نگهبان‌ها

۳- امضاء دفتر ثبت وقایع و تعرفه خدمتی نگهبان‌ها توسط رئیس واحد گشت در صورت لزوم

۴- تنظیم صورتجلسات و تحویل گرفتن و انتقال متهمین و یا مظنونین به همراه لوازم و اموال همراهان آنان از نگهبان یا مراقبین موسسات

۵-اعزام واحد گشتی به محل استقرار نگهبان‌ها بنا به ضرورت و درخواست نگهبان یا موسسه مربوطه

۶- حمایت و پشتیبانی انتظامی از نگهبان‌ها در راستای ماموریتهای محوله به آنان

 

 

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر

تحت نظارت مرکز انتظام ناجا

پلیس پیشگیری