سخن مدیر عامل

بسمه تعالی

 

همگام با توسعه اقتصادی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای برنامه چهارم نظام توسعه اقتصادی و اجتماعی موسسات حفاظتی و مراقبتی در جهت بهره گیری و استفاده از توان نیروهای متعهد و ایثارگر در راستای تحکیم و توسعه نظم و امنیت اجتماعی پس از سیر مراحل قانونی و در سلسه مراتب نیروهای مسلح تحت نظارت پلیس پیشگیری و مرکز انتظام ناجا و بدینوسیله بر اساس ماده ۱۲۲ مصوب و شکل گیری و اجرای آن ابلاغ گردید و بدینوسیله بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی ناجا با حفظ کنترل و نظارت دقیق در اجرای آن به موسسات حفاظتی و مراقبتی و مجموعه مدیرانی واگذار گردید که دارای سوابق انتظامی و نظامی و شایستگی انجام امور فوق را داشته و با بکارگیری و استفاده از توان و مشارکتهای مردمی و بهره وری از نیروهایشایسته و لایق و ارزشی ضمن ایجاد اشتغال همگام با نیروهای پرتوان پلیس در ایجاد نظم و تامین و ارتقاء امنیت اجتماعی  تلاش موثر داشته و خدمات مفیدی را ارائه نمایند. لذا اهم فعالیت های شرکت مهبان بهروش نصر که برگرفته از  شرح وظایف مصوب و ابلاغی مرکز انتظام ناجا پلیس پیشگیریمی باشد و  در غالب ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی در خدمت آحاد جامعه اسلامی می باشد بصورت موضوعی و بتدریج به استحضار کاربران محترم و مدیران بازدید کننده از سایت خواهد رسید.

غلامرضا صدیقی فرد

                                                                                                                       شهریور ۹۴