بسیج و امنیت اجتماعی

انقلاب اسلامی از اولین روزهای پیروزی هدف آماج توطئه های دشمنان خارجی و داخلی بوده و علی رغم اینکه به لطف خداوند متعال و حضور گسترده مردم انقلابی توانسته بسیاری از این توطئه ها را قبل از هرگونه بروز و ظهور خنثی نماید . لاکن همچنان این گونه شیطنت ها توسط استکبار و ایادی مزدور آن تداوم یافته و هر روز به شکل جدید خود را نشان می دهد .

دامن زدن به اغتشاشات داخلی شهرها ، شرارت و تحرکات عوامل مزدور در مرزها ،بعضی از اعتصابات داخلی در مراکز صنعتی و غیره ، تخریب و ترورهای کور ، سرقت های سازمان یافته ، اعمال منافی عفت در مجامع عمومی و هنجار شکنی اجتماعی و تفرقه افکنی قومیت ها و مذاهب جملگی از مواردی هستند که توطئه های دشمن را در پس پرده خود دارند و آشکارا دست استکبار جهانی و عوامل مزدور آن در آنها قابل مشاهده می باشد..

********************************

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اشاره به نقش بسیج در امنیت اجتماعی می فرمایند :

«بسیج بایستی بتواند در مواقع ضروری و لازم مردم را در مقابله با ضد انقلاب که قاعدتاً ضد انقلاب در قالب مردم ظهور پیدا میکند ، برخورد کند (صفحه ۵۳) »

بدیهی است عوامل بیگانه تمام سعی خود را می نمایند تا با نا امن کردن جامعه ، گردش چرخه ی اقتصادی را متوقف و توسعه سازندگی کشور در زمینه های مختلف را کٌند نماید . این تنها بخشی از اهداف دشمنان جمهوری اسلامی در تعقیب حرکت مزدورانه و مرموزانه است . چون نا امنی اجتماعی باعث ایجاد یاس و ناامیدی ناشی از ترس و نگرانی مردم را نیز به دنبال خواهد داشت و می تواند از یک جامعه جوان ، انقلابی و پویا همانند ایران اسلامی کشوری دلمرده و بدون تحرک ایجاد نماید . و لذا مردم کشور و مخصوصاً بسیجیان می توانند با ایفای نقش امنیتی و اطلاعاتی ، ضامن تداوم امنیت اجتماعی در کشور همگام با سایر نیروهای مسلح باشند .

همانگونه که امام خمینی (ره) پیش تر بر این امر تاکید داشته و فرموده اند :

« ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد ملت ، چشم و گوششان و رفت و آمدهای اینها (ضد انقلاب) را کنترل کنند »

(بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) صفحه ۵۲)

بنابراین نقش بسیج در ارتقاء امنیت اجتماعی ، یکی از کارکردهای مفید بسیج محسوب می شود  . بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه نیز می تواند در عدم حضور نیروهای انتظامی و همچنین همراه و همگام آنان با جرایم مشهود مانند : سرقت ها ، درگیریها ، بی نظمی های اجتماعی ، قاچاق کالا و مواد مخدر و سلاح و … شبکه های نا امن اجتماعی برخورد نماید .همچنین وجود بسیج در کلیه مراکز و سازمان های دولتی و خصوصی متضمن سلامت دستگاههای خدماتی و مولد کشور بوده و می تواند به سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور همچنان که تاکنون کمک نموده است استمرار بخشد .

بسیجیان دلاور با برقراری تورهای ایست و بازرسی ، گشت های شبانه شهری ، دفاع کوی و برزن ، برگزاری انواع رزمایش ها ، کلاسهای طرح معرفت و حلقه های صالحین ضمن بالابردن توان رزمی و دفاعی خویش محیط رابرای اشرار و ضد انقلاب اعم از : داخلی و خارجی ، نا امن نموده اند با فراهم نمودن محیط آرام و ارتقاء امنیت اجتماعی فرصت بیشتری را برای ارائه خدمات به مردم از سوی دستگاههای مربوطه در اختیار دولت محترم قرار می دهند .

********************************

 

سردار نقدی رییس سازمان بسیج :

امروز بسیج در عرصه دفاعی توان خودش را نسبت به آنچه که در دوران دفاع مقدس داشته چندین و چندبرابر کرده است . گردانهای سازمان یافته امام حسین (ع) ، گردانهای سازمان یافته امام علی (ع) و گردان های بیت المقدس که همه به شکل حرفه ای و با سطح آموزش خوب در عرصه دفاعی وارد عمل می شود که سرمایه ای برای امنیت ملی و برای ایجاد قدرت بازدارندگی در مقابل دشمن هستند.

 

مهبان بهروش نصر – آرامش در سایه امنیت

********************************