اهمیت نگهبان در مجتمع های تجاری و پاساژ

هایپر می مشهد

مهبان بهروش نصر مجری امور حراستی

اهداف مالکان مجتمع های تجاری و پاساژها از به کارگیری نگهبان موسسات حفاظتی و مراقبتی:

جذب انبوه مشتریان در پاساژها و مجتمع های تجاری و هایپرها که باعث افزایش تردد افراد و موجب ایجاد زمینه مناسب برای وقوع جرم علیه اشخاص ، اجناس وسائط نقلیه و داخل آن می گردد که در صورت عدم انجام اقدامات مناسب پیشگیرانه موجب کاهش مشتری و پاسخگویی مدیران خواهد بود.

ایجاد یک محیط امن همراه با آسایش و آرامش با الزامات پیشگیری از وقوع جرم (مکانیکی ، محیطی )با استقرار نگهبانان آموزش دیده و مجرب  امکان پذیر است و این امر موجبات جذب مشتریان که همانا از اهداف مالکان مجتمع های تجاری می باشد را فراهم می سازد.

با بررسی آمار جرایم رخ داده در اماکن عمومی و مراکز خرید، به این نتیجه می رسید که اهمیت گماردن نگهبان آموزش دیده در مجتمع های تجاری و پاساژها مهمترین عوامل  موثر در پیشگیری از وقوع جرایم می باشد.

عوامل موثر در وقوع جرم در مراکز تجاری

 1. محل استقرار مرکز تجاری (از نظر جغرافیایی جرم)
 2. نوع فعالیت کلیه مراکز تجاری و پاساژ
 3. وسعت و امکانات مرکز تجاری (طراحی محیطی)
 4. مسائل مدیریتی و امکانات حفاظت فیزیکی ( زمینه های امنیتی ، عوامل انسانی ،نوع مصالح واستحکامات بنا و غیره )
 5. اقدامات انفرادی هریک از کسبه در راستای امنیت محلی کسب و کار خود ( نصب سیستم های امنیتی و انفرادی ، قفل ،دربها ، گاوصندوق و….)
 6. روشنایی مناسب محیطی درب های خروجی و ورودی فضای عمومی
 7. نوع درب و پنجره های نصب شده در ورودی و خروجی مرکز و مغازه ها، تنها بخشی از عواملی می تواند باشد که زمینه بروز جرم و ضررو زیان به مالکان را به دنبال خواهد داشت.

امنیت و ایمنی در پاساژها و مجتمع تجاری

مراجعه کنندگان ، بهره براداران فروشگاه ها ، و تمام افراد مشتریان و مالکان و بخش ها در مجتمع های تجاری نیاز به امنیت و ایمنی دارند، ایجاد حس خرید لذت بخش و ایجاد حس وفاداری میان مشتریان و پرسنل نیازمند ایجاد محیطی امن و مطمئن است و هیچ چیز مانند یک حادثه در مجتمع تجاری نمی تواند باعث از دست رفتن خدمت و اعتبار آن مجتمع گردد.

امنیت از مهمترین سرفصل ها در مبحث مجتمع های تجاری و پاساژها می باشد و یکی از پارامترهای آن حضور نگهبانان آموزش دیده و مجرب ، مشتری مدار و تحت نظارت کامل مجموعه های انتظامی می باشد.

مهمترین سرفصل های ایمنی در پاساژ ها و مجتمع های تجاری که توسط نگهبانان آموزش دیده ی مرکز انتظام در موسسه حفاظتی مهبان بهروش نصر انجام می گردد به شرح ذیل است.

 1. گشت زنی و بررسی محوطه های داخلی و بیرونی مجتمع تجاری و پاساژ
 2. گشت زنی و بررسی محوطه پارکینگ
 3. نظارت بر رفتار و عملکرد گروه سنی نوجوانان و جوانان در محوطه داخلی مجتمع به منظور جلوگیری از اقدامات خرابکاراته و بزه های اجتماعی
 4. جلوگیری از ورود و مقابله با دستفروشان دوره گرد و امثال آن
 5. جلوگیری از سرقت از مجموعه فیزیکی مجتمع و اماکن تجاری
 6.  کمک رسانی اضطراری در شرایط بحران
 7. کمک کردن در پیداکردن کودکان گمشده
 8. کمک در اطفاء حریق
 9. برقراری امنیت در ساعات غیر کاری و تعطیلات مجتمع
 10. همکاری با هیئت مدیره در ایجاد نظم در محیط داخلی مجتمع تجاری و …

((پیشنهاد ما به هیئت مدیره های محترم مجتمع های تجاری و پاساژه و فروشگاههای زنجیره ای  ،استفاده از توان نگهبان های شایسته آموزش دیده و  مجربی است که موسسات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ارائه خدمات می نمایند، می باشد.))

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر

آرامش در سایه امنیت