استخدام کارمند اداری

 

فرم استخدام

118

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر ، در نظر دارد از بین واجدین شرایط ، اقدام به جذب یک نفر خانم ، جهت امور دفتری موسسه نماید.

لذا متقاضیان می توانند فرم استخدام را دریافت و پس از تکمیل ، آن را به Behravesh_s_co@yahoo.com ارسال نمایند.

مهلت ارسال تا تاریخ پانزده آبانماه نود و چهار

همین طور می توانید سوالات و نظرات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید.

موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی مهبان بهروش نصر 

آرامش در سایه امنیت